อิ่มเอมโยคะ…. ให้บริการสอนโยคะที่สตูดิโอ สอนส่วนตัวที่บ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สอนออนไลน์ทั่วประเทศและต่างประเทศโดยครูที่ผ่านการอบรมและมีใบประกาศณียบัตรระดับสากล สามารถออกแบบการสอนได้ตรงตามจุดประสงค์และลักษณะของผู้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ครูของอิ่มเอมโยคะเชี่ยวชาญด้านการสอนโยคะคนท้องและหลังคลอด รวมถึงโยคะเด็ก

 • โยคะพื้นฐาน
 • โยคะบำบัด
 • โยคะแม่ตั้งครรภ์
 • โยคะแม่หลังคลอด
 • โยคะแม่และเด็ก (อายุ 1-12 เดือน)
 • โยคะเด็ก (อายุ 2-4 ปี และ อายุ 5-10 ปี)
ความสะดวกที่คุณสามารถกำหนดได้
 • ประหยัดเวลาการเดินทาง
 • สามารถเลือกครูผู้สอนได้
 • มีอุปกรณ์ให้ยืม
 • สามารถกำหนดวัน เวลาในการเรียน

โยคะนอกสถานที่ (Yoga)

บริการสอนนอกสถานที่ บริการจัดหาครูสอนนอกสตูดิโอแบบประจำต่อเนื่องหรืองานพิเศษเป็นครั้งคราว เช่น

 • การสอนแบบส่วนตัวที่บ้านด้วยคลาสที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ฝึกโดยเฉพาะ
 • บริษัท สถาบัน องค์กรที่อยากให้โยคะเป็นสวัสดิการหรือกิจกรรมในองค์กร
 • งานสอนกิจกรรมอีเวนต์ต่าง ๆ
อิ่มเอมโยคะ…. มีครูโยคะสามารถสอนได้หลายหลากแนวการฝึก เช่น หฐโยคะ (Hatha Yoga), วินยาสะโยคะ (Vinyasa Yoga), อัษฎางค์โยคะ (Ashtanga Yoga), อนุสราโยคะ (Anusara Yoga), หยินโยคะ (Yin Yoga) หรือจะเป็นการฝึกเพื่อบำบัด เช่น โยคะเพื่อบำบัดออฟฟิตซินโดรม โยคะสำหรับผู้สูงอายุ โยคะเพื่อฝึกสมาธิ หรือให้บริการสำหรับกิจกรรมพิเศษ งานอีเว้นท์, บริษัท หรือองค์กรต่างๆ
Avatar
โยคะสำหรับคนทั่วไป
Avatar
โยคะสำหรับ
คุณแม่ตั้งครรภ์/หลังคลอด
และโยคะเด็ก
(Prenatal Yoga)

อิ่มเอมโยคะ…. เชี่ยวชาญด้านการสอนโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด รวมถึงโยคะเด็ก รูปแบบการสอนสามารถเป็นออนไลน์ การสอนแบบส่วนตัวที่บ้าน และเป็นกลุ่มที่สตูดิโอโยคะ
การสอนเน้นการสร้างทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของคุณแม่ โดยอิงหลักการตามงานวิจัยและหลักสูตรโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ระดับสากล โดยปรับให้เหมาะกับคุณแม่คนไทย

ความสะดวกที่คุณสามารถกำหนดได้
 • ประหยัดเวลาการเดินทาง
 • สามารถเลือกครูผู้สอนได้
 • มีอุปกรณ์ให้ยืม
 • สามารถกำหนดวัน เวลาในการเรียน

นำทีมโดยครูเอม…. ครูโยคะและคุณแม่ลูก 1 ที่ผ่านการอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์มาจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ออสเตรเลีย อินเดีย อเมริกา และไทย ครูเอมขึ้นทะเบียนครูโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด RYPT (Registered Prenatal Yoga Teacher) จากองค์กร Yoga Alliance ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในประเทศไทย มีประสบการณ์ทั้งการสอนแบบกลุ่มและเดี่ยว เป็นวิทยากรให้โรงพยาบาลเอกชนในการแนะนำคุณแม่ตั้งครรภ์ในการออกกำลังกาย เป็นวิทยากรให้กับงานอีเวนต์สำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
ครูเอมยังเป็น Teacher Trainer ให้กับครูโยคะที่สนใจสอนคุณแม่ตั้งครรภ์ตามหลักสูตรสากล และยังสอน Workshop สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดด้วย

พิลาทิส (Pilates)

ผู้ที่สนใจ ฝึกพิลาทิสแบบส่วนตัวที่บ้าน แต่ยังไม่มีเครื่องอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ หรืออยากทดลองเริ่มรู้จักพิลาทิสเบื้องต้นโดยที่ยังไม่ลงทุนสูงนัก ครูผู้สอนสามารถออกแบบการสอนให้ตรงจุดประสงค์ เช่นการปรับสรีระ การเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะจุด นอกจากนี้ครูยังสามารถให้ยืมอุปกรณ์พิลาทิสสามารถสามารถเคลื่อนย้ายได้เช่น พิลาทิสบอล (Mat & Ball), พิลาทิสแบน (Mat & Band), พิลาทิสโรเลอร์ (Roller), พิลาทิสออบิส (Orbit), พิลาทิส MOTR

Avatar
พิลาทิสแมท
และ อุปกรณ์ชิ้นเล็ก
Avatar
พิลาทิสรีฟอร์เมอร์
และ อุปกรณ์เครื่องใหญ่
เมื่ออยากฝึก พิลาทิสรีฟอร์เมอร์หรืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่อยู่ที่บ้านแต่ยังไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องราคารวมแสนบาท หรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วแต่อยากมีครูส่วนตัวด้วย ครูพิลาทิสที่สามารถไปสอนได้ถึงบ้านรวมถึงแพคเกจในการเช่ายืมอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ เช่น รีฟอร์เมอร์ (Reformer), เก้าอี้พิลาทิส (Pilates Chair), สปายคอเรคเตอร์ (Spine Corrrector)
ความสะดวกที่คุณสามารถกำหนดได้
 • ประหยัดเวลาการเดินทาง
 • สามารถเลือกครูผู้สอนได้
 • มีอุปกรณ์ให้ยืม
 • สามารถกำหนดวัน เวลาในการเรียน