โยคะสำหรับคุณแม่หลังคลอด
(Postnatal Yoga)

พิลาทิสแมทและอุปกรณ์ชิ้นเล็ก

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพิลาทิสแต่ยังไม่มีเครื่องฝึกชิ้นใหญ่ ก็สามารถเลือกฝึกในแบบพิลาทิสแมท และอาจเสริมด้วยอุปกรณ์ที่ครูผู้สอนเตรียมมาให้ได้

พิลาทิสรีฟอร์เมอร์และเครื่องชิ้นใหญ่

ผู้ฝึกสามารถเลือกแพคเกจแบบที่มีเครื่องพิลาทิสของตัวเองอยู่แล้วที่บ้าน หรือ แพคเกจเช่าเครื่องพร้อมครูผู้สอนก็ได้

พิลาทิสสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด

การฝึกพิลาทิสสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เน้นในเรื่องของการปรับร่างกายให้เหมาะกับอาการที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสรีระที่เปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ์รวมถึงหลังคลอด