โยคะนอกสถานที่

โยคะไพรเวทที่บ้าน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการฝึกโยคะเป็นออกกำลังกายที่ช่วยทั้งร่างกายและจิตใจ และนับได้ว่าเป็นการออกกำลังที่สามารถปรับได้กับผู้ฝึกทุกกลุ่ม แต่สำหรับบ้างผู้ฝึกบางท่านการเข้าคลาสโยคะตามสถาบันต่างๆ เป็นเรื่องที่ทำได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง, สามารถที่ไม่เท่ากับผู้อื่นๆในคลาส, ตารางเวลาที่ไม่แน่นอนและไม่ตรงกับการฝึก
การฝึกโยคะส่วนตัวที่บ้านก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้ผู้ฝึกสามารถดูแลสุขภาพกายและใจได้

โยคะสำหรับงานกิจกรรมอีเว้นท์

กิจกรรมโยคะเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโยคะเป็นกิจกรรมที่ง่ายและสามารถปรับให้เข้าได้กับบุคคลในหลายๆกลุ่มได้ โยคะถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางที่ดีสำหรับการจัดงานที่อยากให้มีการออกกำลังกาย หรืองานที่เน้นทางด้านสุขภาพเป็นต้น

โยคะสำหรับองค์กรหรือสถาบัน

การฝึกโยคะในองค์กร นับว่าเป็นสวัสดิการที่ของขวัญสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบุลลาการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลเองหรือรวมถึงให้ประโยชน์กับองค์กรอีกด้วย เพราะโยคะสามารถลดความเครียดและอาการออฟฟิตซินโดรมต่างๆได้ ยังช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและสามารถเป็นกิจกกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานได้