โยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ทางอุ่นกายโยคะ มีความชำนาญด้านการสอนโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ให้บริการเป็นกลุ่ม 3-7 ท่านที่สตูดิโอ หรือมีบริการสอนแบบส่วนตัวถึงบ้าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้คุณแม่และลูกน้อยระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด

Aoon Guy Yoga

ประโยชน์ของการฝึกโยคะระหว่างตั้งครรภ์

คุณแม่ควรเตรียมตัวอย่างไร…..เมื่ออยากฝึกโยคะ

 • เป็นการฝึกการหายใจเพื่อช่วยให้คุณแม่ที่หายใจลำบาก เมื่ออายุและขนาดของครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นการฝึกหายใจเพื่อการคลอดบุตร (ในกรณีที่คลอดธรรมชาติ)
 • ฝึกเพื่อลดอาการเจ็บปวด เช่น อาการปวดหลัง อาการปวดหัว เป็นตะคริว เจ็บตามข้อต่างๆ
 • ช่วยให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์รู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสงบ ลดความกังวลและความกลัวต่างๆ เมื่อร่างกายเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง และยังส่งผลให้หลับได้ง่ายขึ้น
 • ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อต่างๆของคุณแม่แข็งแรงและยือหยุ่นมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวในการคลอดบุตร และเป็นการรักษารูปร่างของคุณแม่ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
 • เตรียมร่างกาย โดยปรึกษาแพทย์เพื่อสอบความพร้อมและความเหมาะสมของร่างกายคุณแม่และลูกในท้อง ว่าเหมาะสมกับการฝึกโยคะ หรือควรหลีกเลี่ยงและระวังในส่วนไหน และเมื่อก่อนฝึกคุณแม่ควรรับประทานอาหารรองท้อง ไม่ควรท้องว่าง หรือ อิ่มจนเกินไป
 • เตรียมสถานที่สถานที่ฝึกควรเป็นสถานที่ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแต่สามารถเป็นห้องแอร์ปรับอากาศได้ และไม่ควรมีสิ่งรบกวนระหว่างฝึกที่ทำให้เกิดอันตรายเช่น สัตว์เลี้ยง เป็นต้น
 • เตรียมอุปกรณ์เสื่อโยคะ (สำคัญที่ไม่ลื่นทั้งผิวที่ยืน และพื้นที่วาง), หนอนหนุน, บล็อคโยคะ, ผ้าขนหนูและน้ำดื่ม

ประโยชน์ของการฝึกโยคะระหว่างตั้งครรภ์

 • เป็นการฝึกการหายใจเพื่อช่วยให้คุณแม่ที่หายใจลำบาก เมื่ออายุและขนาดของครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นการฝึกหายใจเพื่อการคลอดบุตร (ในกรณีที่คลอดธรรมชาติ)
 • ฝึกเพื่อลดอาการเจ็บปวด เช่น อาการปวดหลัง อาการปวดหัว เป็นตะคริว เจ็บตามข้อต่างๆ
 • ช่วยให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์รู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสงบ ลดความกังวลและความกลัวต่างๆ เมื่อร่างกายเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง และยังส่งผลให้หลับได้ง่ายขึ้น
 • ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อต่างๆของคุณแม่แข็งแรงและยือหยุ่นมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวในการคลอดบุตร และเป็นการรักษารูปร่างของคุณแม่ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

คุณแม่ควรเตรียมตัวอย่างไร…..เมื่ออยากฝึกโยคะ

 • เตรียมร่างกาย โดยปรึกษาแพทย์เพื่อสอบความพร้อมและความเหมาะสมของร่างกายคุณแม่และลูกในท้อง ว่าเหมาะสมกับการฝึกโยคะ หรือควรหลีกเลี่ยงและระวังในส่วนไหน และเมื่อก่อนฝึกคุณแม่ควรรับประทานอาหารรองท้อง ไม่ควรท้องว่าง หรือ อิ่มจนเกินไป
 • เตรียมสถานที่สถานที่ฝึกควรเป็นสถานที่ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแต่สามารถเป็นห้องแอร์ปรับอากาศได้ และไม่ควรมีสิ่งรบกวนระหว่างฝึกที่ทำให้เกิดอันตรายเช่น สัตว์เลี้ยง เป็นต้น
 • เตรียมอุปกรณ์เสื่อโยคะ (สำคัญที่ไม่ลื่นทั้งผิวที่ยืน และพื้นที่วาง), หนอนหนุน, บล็อคโยคะ, ผ้าขนหนูและน้ำดื่ม